Szanowni Rodzice!


W środę 1 marca 2023 r. ruszyła rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli i Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami przedszkolnymi.
Informujemy, że rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli i SP 6 z oddziałami przedszkolnymi w Cieszynie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.
Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 1 marca do 15 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego w oparciu o kryteria ustawowe i gminne.

Cieszyńskie przedszkola oferują:
– Wysoko wykwalifikowaną i pełną pasji kadrę;
– Brak opłaty wpisowej, niskie opłaty opieki i żywienia,
– Bezpłatna i kompleksowa opieka psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione z opłaty stałej;
– Logopeda i psycholog w każdym przedszkolu;
– Zdrowe i smaczne obiady przygotowywane we własnych kuchniach;
– Duże, dobrze wyposażone ogrody;
– Przestronne, nowocześnie wyposażone sale;
– Atrakcyjne wycieczki edukacyjne.


W tegorocznej rekrutacji Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:
1) drogą elektroniczną za pomocą platformy e-Puap: wniosek powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym i wysłany zgodnie ze schematem, więcej informacji na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn/News
2) poprzez dostarczenie wersji papierowej do jednostki. Rodzice otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.


Opisy jednostek oświatowych oraz grup dostępne są pod linkiem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/…/UnitDetails/12
Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć pod linkiem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/…/RecruitmentTerms


Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną podpisanego, lub zeskanowanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, mają Państwo czas do 15 marca 2023 r.


Rodzice spełniający kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2153 z późn. zm.), powinni wraz z Wnioskiem złożyć odręcznie wypełnione oświadczenia znajdujące się w plikach DO POBRANIA na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn/Files


Jednocześnie informujemy, że w linku https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn/Manuals umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia.