REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Szanowni Rodzice!
We wtorek, 1 marca br., rusza rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli i Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami przedszkolnymi.
Informujemy, że rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli i SP 6 z oddziałami przedszkolnymi w Cieszynie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.
Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 1 do 15 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego w oparciu o kryteria ustawowe i gminne.

Cieszyńskie przedszkola oferują:

 • Wysoko wykwalifikowaną i pełną pasji kadrę
 • Szeroką ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia plastyczne, kodowanie, zajęcia twórcze z wykorzystaniem gier oraz magicznego dywanu, rytmika, zajęcia sensoplastyki i inne.
 • Realizację projektów unijnych – aktualnie realizujemy projekt „Wybieram Cieszyńskie Przedszkole”. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego
  rozwoju psychoruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw.
 • Brak opłaty wpisowej, niskie opłaty opieki i żywienia.
 • Bezpłatna i kompleksowa opieka psychologiczno – pedagogiczna. Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione z opłaty stałej.
 • Logopeda i psycholog w każdym przedszkolu.
 • Zdrowe i smaczne obiady przygotowywane we własnych kuchniach.
 • Duże ogrody.
 • Przestronne, nowocześnie wyposażone sale.
 • Atrakcyjne wycieczki edukacyjne.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną oraz zadbanie o bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli zmienią się aspekty organizacyjne dotyczące rekrutacji.
W tegorocznej rekrutacji Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Drogą mailową: dokumentacja może być przesłana na skrzynkę mailową przedszkola pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów.
 2. Poprzez dostarczenie wersji papierowej do placówki. Rodzice otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, jednak będą obsługiwani przez pracowników przedszkola wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl . Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce ZASADY I TERMINY.
Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną podpisanego lub zeskanowanego Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola mają Państwo czas do 15 marca 2022 r. Rodzice spełniający kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2153), powinni wraz z Wnioskiem złożyć odręcznie wypełnione oświadczenia znajdujące się w plikach DO POBRANIA.
Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci
do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6
z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie w roku 2022