ZAJĘCIA UNIJNE

w ramach projektu
„WYBIERAM CIESZYŃSKIE PRZEDSZKOLE”

Co to za projekt?
Jakie obejmuje zajęcia?
Kiedy są one realizowane?
Dla kogo?
Odpowiadamy…

CO TO ZA PROJEKT?

Nasze przedszkole, tak jak i pozostałe w Cieszynie, jest zaangażowane w projekt mający na celu rozwinięcie zainteresowań i talentów dzieci, profilaktykę logopedyczną oraz wsparcie rozwoju fizycznego naszych przedszkolaków. Rodzaj zajęć dobrałyśmy stosownie do potrzeb dzieci konkretnie z naszej placówki, biorąc pod uwagę jej możliwości lokalowe i kadrowe. W ramach projektu otrzymaliśmy już część sprzętu potrzebnego do prowadzenia tych zajęć (np. piłki, plastelinę, ścieżki sensoryczne, elektroniczne pianino, TV), natomiast czekamy jeszcze na montaż sprzętu do zabaw na świeżym powietrzu.

JAKIE ZAJĘCIA?

Od 1 września tego roku jest regularnie organizowanych 6 rodzajów zajęć. Są to:

Zajęcia artystyczne
Podczas tych zajęć dzieci rozwijają wyobraźnię oraz zmysł artystyczny, poznają wiele ciekawych technik wykonywania prac plastyczno-technicznych, doskonalą drobne ruchy rąk podczas lepienia z plasteliny, wydzierania czy wycinania, uczą się dbać o estetykę swojej pracy oraz poszanowania dla twórczości innych dzieci.
Zajęcia prowadzą: Katarzyna Pasterny, Anna Pilch, Edyta Frymel

Zajęcia muzyczno-rytmiczne
Beztroskie obcowanie z melodią, rytmem i dynamiką. Podczas tych zajęć dzieci doskonalą poczucie rytmu i ogólną wrażliwość muzyczną, czerpią radość z tańców, śpiewu i zabaw muzycznych. Zdobywają wiedzę o instrumentach oraz akompaniują na nich. Poprzez zabawę poznają wartości nut, operują gestodźwiękami, poszerzają horyzonty w kwestii słuchania muzyki klasycznej, poznają rodzaje tańców standardowych oraz ludowych.
Zajęcia prowadzi Eliza Zawada

Zajęcia usprawniające prawidłową komunikację
Na tych zajęciach przedszkolaki uczą się poprawnej wymowy. Poprzez ciekawe wierszyki-rymowanki i tzw. skrętacze języka ćwiczą aparat mowy.
Zajęcia prowadzą: Anita Sproska, Wioletta Korczyk, Monika Szczypka

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
W trakcie tych zajęć prowadząca stara się przybliżyć dzieciom skomplikowany świat emocji i uczuć. Przedszkolaki uczą się rozpoznawać je i przeżywać w akceptowalny społecznie sposób. Poznają np. metody rozładowania złości lub np. radzenia sobie ze smutkiem. Ponadto, w oparciu o literaturę dla najmłodszych, poruszają tematy takie jak: tolerancja, duma, przyznawanie się do błędów czy pracowitość. Uczą się także kulturalnego zachowania i takiegoż odnoszenia się do innych.
Zajęcia prowadzą: Gabriela Sikora, Katarzyna Pasterny

Gimnastyka z profilaktyką wad postawy
To zajęcia i zabawy ruchowe wspomagające rozwój dzieci, doskonalące ich zręczność, refleks, równowagę i siłę.
Zajęcia prowadzą: Maria Lorek (maluszki), Grzegorz Korzec (grupy starsze)

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
Podobnie jak powyższe, tylko na świeżym powietrzu. W czasie zimy zajęcia te przybierają formę zabaw w sali.
Zajęcia prowadzą: Edyta Frymel (grupy starsze), Maria Lorek (maluszki)

Każde zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

KIEDY REALIZOWANE?

Wszystkie przedszkolaki zostały podzielone na mniejsze grupki około 6-9-osobowe. Każda grupka ma godzinę tygodniowo z każdego rodzaju zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia muzyczne, w których bierze udział cała grupa.
Zajęcia prowadzone są w takich porach, by każdy przedszkolak miał do nich swobodny dostęp. Tworząc grupy, przeanalizowaliśmy deklarowane godziny pobytu każdego dziecka w placówce, by była to pora dla niego optymalna i by jak najwięcej dzieci skorzystało z tych propozycji.
Codziennie odbywa się jakiś rodzaj zajęć.

Proszę zwrócić uwagę, że jest to sporo dodatkowych godzin zajęć tygodniowo, oprócz których prowadzimy jeszcze zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej, jest też język angielski i religia (w Smerfach i Pszczółkach). Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to dużo, a dzieci powinny mieć przecież czas na swobodną zabawę, dlatego nie przymuszamy nikogo do udziału w tych zajęciach, jeżeli akurat nie ma na to ochoty.

DLA KOGO?

Projektem objęliśmy wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola. Warunkiem uczestnictwa w tym przedsięwzięciu było wypełnienie stosownego formularza (zgody) na początku roku szkolnego.
Projekt będzie trwał do końca tego roku szkolnego i prawdopodobnie zostanie przedłużony na połowę roku następnego.