Ukończyłam Uniwersytet Śląski na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, a także Państwową Szkołę Muzyczną I st. w klasie fortepianu.

Jestem nauczycielem dyplomowanym, w zawodzie pracującym od 2007r. 

Interesuję się ogólnie pojętą sztuką – tym, co związane z muzyką, tańcem i literaturą. Staram się zarazić tą pasją moich podopiecznych, dlatego na prowadzonych przeze mnie zajęciach dominują zabawy muzyczno-ruchowe oraz śpiew. Zwracam też szczególną uwagę na wszelkie przejawy uzdolnień muzycznych u dzieci, by jak najszybciej zasygnalizować ten fakt rodzicom.

Dużo czytam – prywatnie … i przedszkolakom. Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem Między-przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego, który odbywa się w Cieszynie rokrocznie od 2015r. 

Wierzę, że zainteresowanie dzieci słowem pisanym przyniesie im w przyszłości mnóstwo korzyści.