Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
rozmowy indywidualne na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotoryczną), zabawy ruchowe, taneczne, przygotowanie do śniadania.

Czynności higieniczno-sanitarne przed śniadaniem.

Śniadanie.

Przygotowanie do zajęć.

Realizacja treści edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Herbata.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, spacery.

Sprzątanie sali.

Czynności higieniczno-sanitarne przed obiadem.

Obiad.

Czynności higieniczno-sanitarne po obiedzie.

Odpoczynek poobiedni – słuchanie opowiadań z literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela,
muzyki relaksacyjnej bądź bajek odtwarzanych z CD.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy, piosenek, tańców, zabawy dowolne wg wyboru dzieci.

Czynności higieniczno-sanitarne przed podwieczorkiem.

Podwieczorek.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne wg wyboru dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci do domów.