Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika
o specjalności Zintegrowania Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz studia magisterskie na tym samym kierunku o specjalności Wychowanie Przedszkolne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na Akademii WSB na kierunku Terapia Pedagogiczna
z elementami rewalidacji.

Jestem nauczycielem mianowanym, w zawodzie pracuję od 2015 roku.

Ciągle stawiam na doskonalenie swoim umiejętności oraz pogłębianie wiedzy poprzez zapoznawanie się
z literaturą fachową i uczestnictwo w wielu kursach m.in. „Dziecięca matematyka”, „Odimienna Metoda Nauki Czytania”, „Animator Czasu Wolnego” i wiele innych.

W pracy najbardziej inspiruje mnie obserwacja rozwoju dzieci pod wpływem podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych, zwracam również szczególną uwagę na wpajanie wartości takich jak szacunek, tolerancja, empatia.