Wskazówki dla rodzica

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną. Sprawdzaj na bieżąco […]